منع ۳ زن چینی از پرواز به کشورشان

سه زن چینی به دلیل عمل جراحی پلاستیک از پروازشان به چین بازماندند.

منع ۳ زن چینی از پرواز به کشورشان

سه زن چینی که به دلیل عمل جراحی پلاستیک، تفاوت بسیاری بین چهره و عکس پاسپورتشان وجود داشت از پرواز به کشورشان منع شدند.

این سه زن که برای جراحی به کره جنوبی سفر کرده بودند در بازگشت به چین به دلیل ورم صورت و باندی که دور سرشان بود به عکس روی پاسپورت شباهتی نداشته و در نتیجه در فرودگاه اجازه پرواز به آنان داده نشد.

به این سه زن گفته شد که تصویر پاسپورت آنان هیچ شباهتی با خودشان ندارد و اجازه پرواز ندارند.

 

منبع : کجارو